Avis legal

En cumpliment del artícle 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Denominació: Fundació Xavier Nogués

Número d'identificació fiscal: G-08264939

Domicili social: Provença,159,2n,2a dreta

Correspondència: Pizarro, 7, 1er,2ª (o8oo3)

Correu electrònic: ricard.pedreira@uab.cat

Telèfon:+34 934 215 873

Fax:+34 93 4215 8736

Data de creació de la Fundació: 01/01/1969

Protectora: Generalitat de Catalunya

Registre n.: 156

Data de registres: 25/04/1985

Aquest lloc web ha sigut creat per la Fundació Xavier Nogués  amb caràcter informatiu i ús personal dels usuaris.

A través d'aquest avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web  així com la relació entra aquesta i els seus usuaris.

Al accedir a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions:

a/ El accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

b/ El simple accés a aquest lloc web no suposa començar cap tipus de relació comercial entre xaviernogués.org i l'usuari.

c/ L'accés i navegació per aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions y termes d'ús continguts en ell.

d/El titular del lloc web pot oferir serveis i productes que poden trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els cassos, substitueixin, completin i/o modifiquin les present condicions, i sobre les que s'informarà al usuari en cada cas concret.