VIDAL , Cecília.    "Xavier Nogués (1873-1941)" Fundació Xavier Nogués. Ed. Àmbit, Barcelona 2010

Cecilia Vidal, la gran especialista sobre Nogués , ens aporta el seu punt de vista sobre l'artista. 

Amb textos de Joan Ainaud de Lasarte , Josep M. Cadena, Francesc Fontbona, Joan-Francesc Ainaud, Oriol Bohigas i Ricard Pedreira.

 

 

BENET, Rafael,    "Xavier Nogués, caricaturista y pintor" EDICIONES OMEGA, S.A. Barcelona, 1949

Rafel Benet, historiador d'art i pintor, ens aporta la seva visió des de el coneixement personal de Nogués.

 

 

 

ESPRIU, Salvador  "Sobre Xavier Nogués i la seva circumstància" EDICIONS 62. Barcelona 1982

El poeta Salvador Espriu ens mostra el seu mestratge en el coneixement de Xavier Nogués

PUJOLS, Fancesc.  "Xavier Nogués" PUBLICACIONS D'ART DE LA REVISTA. Vol.III. Barcelona s/d (c.1924)

El filòsof i crítc d'art aporta la seva particular visió de Nogués amb el que col·laborà en diverses publicacions.

 

SACS, Joan. (Pseudónim de Feliu Elias)       "Xavier Nogués" Quaderns blaus.La nostra gent. LLIBRERIA CATALÒNIA. Barcelona s/d (c.1925)

Escriptor, caricaturista i amic personal va fer diverses monografíes sobre artistes entre la que destaca la de Nogués.