Escola Municipal d'art i disseny de Barcelona

La Fundació col·labora des de 2010 en el patrocini del Seminari d'Impressió Experimental, en que alumnes de gravat de diverses escoles nacionals i internacionals elaboren un projecte al voltatn d'un eix temàtic. Hi ha equipat l'Aula de gravat, que porta el nom de Xavier Nogués, amb

equipament de gravat calcogràfic

ESCOLA MASSANA

 

Castell de la Cardosa

Situat a La Segarra (Lleida), la Fundació Xavier Nogués hi col·labora en el patrocini d'un curs de gravat. 

CASTELL DE LA CARDOSA

 

 

Fundació Hervás Amezcua

La Fundació Xavier Nogués hi col·labora

en el patrocini d'un curs de gravat.

HERVÁS AMEZCUA

 

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Té una important col·lecció de gravats de Xavier Nogués i la Fundació hi ha col·laborat amb motiu de l'exposició de l'any 2000, sobre "La Catalunya Pintoresca". La Fundació hi té cedit un bust de bronze (retrat de Xavier Nogués) original de Josep Dunyac.

MNAC

 

 

Biblioteca-Museu Victor Balaguer

 

El Museu té una sèrie de gravats i pintures de Xavier Nogués i ha realitzat dues exposicions sobre el pintor  (1993 i 2011). La Fundació hi col·labora en el patrocini de catàlegs i conferències sobre el pintor. 

B-M VICTOR BALAGUER

 

 

Fundació Catalunya - La Pedrera

Xavier Nogués, juntament amb Iu Pascual i Alexandre Clapés van realitzar  les pintures murals de l’interior de La Pedrera que es troben en els dos vestíbuls de l’entrada del carrer Provença i de Passeig de Gràcia i que han estat recentment restaurades (2013). També hi va intervenir la pintora Teresa Lostau, la seva primera esposa.

LA PEDRERA

 

 

Denominació actual de l'antiga Escola d'Arts i Oficis Artístics de Barcelona. la Fundació hi té cedit un tòrcul per ser utilitzat en els cursos de gravat.

LLOTJA

 

Denominació actual de l'antiga Escola de Belles Arts d'Olot. la Fundació hi té cedit un tòrcul per ser utilitzat en cursos de gravat.

ESCOLA D'ART D'OLOT

 

Denominació actual de l'antiga  Escola d'Arts i Oficis de Tarragona. La Fundació hi té cedit un tòrcul per ser utilitzat en cursos de gravat.

ESCOLA D'ART DE TARRAGONA

 

 

Denominació actual de l'antiga Escola d'Arts i Ofícis de Vic. La Fundació hi té cedit un tòrcul per ser utilitzat en cursos de gravat.

ESCOLA D'ART DE VIC